dinsdag, 2. april 2013 - 8:48 Update: 03-07-2014 1:00

Dierenasielen merken gevolgen crisis

Dierenasielen merken gevolgen crisis

Den Haag - De Dierenbescherming vraagt de hele maand april aandacht voor de dieren in haar ruim vijftig opvangcentra die steeds meer worden geconfronteerd met de gevolgen van de financiële crisis.

Volgens de organisatie hebben veel asielen te maken met hogere kosten voor onder meer medische zorg. Dieren moeten vaker dan voor de crisis worden 'opgelapt'. Bovendien zitten ze langer in de opvang, soms wel meer dan drie maanden. Dit blijkt uit een analyse van de jaarcijfers (2012) van de bij de Dierenbescherming aangesloten asielen en gesprekken met asielbeheerders, dierenartsen en regiomanagers van de Dierenbescherming. Vorig jaar vingen de opvangcentra 30.592 katten en 11.684 honden op. Steeds vaker gaat het ook om konijnen en knaagdieren, jaarlijks zo'n 6.000. Op zich laten deze getallen geen schrikbarende trend zien en toch is er volgens de Dierenbescherming reden tot zorg. Zo kan de opnamecapaciteit, vooral vanaf de vroege zomer, onder druk komen als dieren te lang in het asiel moeten worden verzorgd. [b]Nijpend[/b] "Er dreigt een nijpend probleem te ontstaan als dieren door de crisis langer blijven zitten in onze asielen", concludeert directeur Frank Dales van de Dierenbescherming. "Een dier dat gezond de opvang binnenkomt heeft een grotere kans ziek te worden als het er langer moet vertoeven. Ook krijg ik signalen dat dieren in slechtere conditie in het asiel belanden omdat mensen te laat een dierenarts hebben geconsulteerd of dat zelfs hebben nagelaten en zich dan ontdoen van het dier". Dierenartsen laten de Dierenbescherming weten dat mensen steeds vaker uit financiële overwegingen afzien van een noodzakelijke behandeling van hun dier. De problemen in de asielen zijn volgens de Dierenbescherming een symptoom van een groter probleem. Volgens de organisatie moet serieus gekeken worden naar 'verantwoord huisdierbezit', juist in de huidige crisistijd. Verantwoord huisdierbezit gaat volgens de Dierenbescherming verder dan alleen goede bedoelingen van het baasje. "Onze inspecteurs, het ambulancepersoneel en de asielmedewerkers merken nu regelmatig wat een verkeerde inschatting van de verzorging van dieren en de kosten daarvan in de praktijk voor ellende oplevert", stelt Dales. [b]Plan van aanpak[/b] Dales roept op tot een serieuze maatschappelijke discussie. "Ik pleit voor een plan van aanpak rond de problematiek van verantwoord huisdierbezit en de economische malaise, waarover nagedacht moet worden door bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, uitkeringsinstanties en wetenschappers. Wij zullen het initiatief voor een eerste bijeenkomst van deze partijen graag nemen". Volgens de Dierenbescherming moet onder meer worden nagedacht over de koppeling van uitkeringen aan ziektekostenverzekeringen voor huisdieren, 'noodfondsachtige' constructies en andere manieren om mensen met een smalle beurs toch in staat te stellen een huisdier te verzorgen.
Provincie: