maandag, 8. juli 2013 - 14:46 Update: 03-07-2014 0:55

Digitaal loket spaartegoeden voor erfgenamen

Foto van bankafschrift | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Vanaf begin volgens jaar is het voor nabestaanden mogelijk om via een digitaal loket te achterhalen of er nog zogeheten ‘slapende tegoeden’ zijn.

‘Het wordt daarmee gemakkelijker voor nabestaanden om na te gaan of een overleden familielid nog een spaartegoed heeft bij een bank’, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Op deze manier willen banken op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier consumenten tegemoet komen. Op dit moment verloopt de zoektocht naar slapende tegoeden doorgaans via de notaris en een ingewikkeld administratief systeem. 

Het loket wordt ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Het idee achter het loket is dat consumenten op één plek digitaal een navraag kunnen indienen naar (mogelijke) tegoeden aanwezig op bankrekeningen op naam van een overledene waar zij recht op hebben.

Doelgroep zijn erfgenamen en degenen die belast zijn met de afhandeling van de nalatenschap die geen goed zicht hebben bij welke bank(en) de overledene evt. rekening(en) aanhield.

Na 20 jaar is er, volgens het Burgerlijk Wetboek, sprake van verjaring en vervalt het tegoed aan de bank. Het gezamenlijk beleid van de banken is echter dat gelden op slapende rekeningen altijd worden uitbetaald aan de rechthebbenden. Ondanks de algemene wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar.