woensdag, 30. januari 2013 - 14:20 Update: 03-07-2014 1:05

Digitale test voor werken met asbest

Digitale test voor werken met asbest

Werknemers die werken in de asbestsaneringssector kunnen vanaf nu een digitale test doen die met foto’s en filmpjes laat zien wat de belangrijkste risico’s bij het verwijderen van asbest zijn en hoe die kunnen worden voorkomen. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) woensdag.

Het verwijderen van asbest kan levensgevaarlijk zijn. Daarom mogen alleen gecertificeerde bedrijven met goed opgeleide werknemers dit lastige werk doen. De Inspectie SZW controleert streng maar is daarnaast voortdurend met alle betrokkenen in gesprek om de professionaliteit in de sector te verhogen en daarmee de risico’s te verkleinen. De door de inspectie ontwikkelde zelfinspectietool heeft tot doel om het veilig werken in de sector te vergroten. De Stichting Certificatie Asbest (Ascert) is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de test. Dat geldt ook voor de belangenvereniging van werknemers in de uitvoering van de asbestsector (de WUA) . Voor de inhoud van de test is samengewerkt met de ingenieursbureaus SEARCH en BME die opleidingen binnen de asbestsector verzorgen. Alle opleidingsinstituten in de branche kunnen de tool kosteloos gebruiken, evenals werkgevers die de kennis van hun werknemers willen opfrissen. Voor het behalen van een diploma (persoonscertificaat) is een examen verplicht maar de ontwikkelde tool is een goede studiehulp. [b]Boetes verdrievoudigd[/b] Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een speerpunt. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. Vanaf 1 januari 2013 is de hoogte van de boetes voor het illegaal verwijderen van asbest bovendien verdrievoudigd. Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen.
Provincie: