maandag, 5. augustus 2013 - 14:02 Update: 03-07-2014 0:54

Dijsselbloem in cassatie inzake SNS

Dijsselbloem in cassatie inzake SNS
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De Staat heeft na grondige bestudering van de tussenbeschikking van de Ondernemingskamer – over de schadeloosstelling van onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS REAAL – besloten om in cassatie te gaan. Dit meldt het ministerie van Financiën maandag.

Het is de eerste keer dat de Interventiewet is toegepast. De Staat vindt het belangrijk dat de Hoge Raad zich uitlaat over de vraag hoe bepaalde onderdelen van de wet moeten worden uitgelegd, voordat het door de Ondernemingskamer bevolen deskundigenonderzoek van start gaat.

Het is voor het deskundigenonderzoek van belang dat deze uitleg in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gegeven. De Staat heeft daarom besloten om gebruik te maken van de door de Ondernemingskamer geboden mogelijkheid om nu al in cassatie te gaan en niet te wachten totdat het deskundigenonderzoek en de procedure bij de Ondernemingskamer zijn afgerond.

In verband met het tussentijdse cassatieberoep heeft de Staat de Ondernemingskamer verzocht om de procedure bij de Ondernemingskamer voor onbepaalde tijd aan te houden. De Ondernemingskamer heeft dit verzoek gehonoreerd.

Provincie: