donderdag, 3. oktober 2013 - 11:44 Update: 03-07-2014 0:51

DNA-verwantschapsonderzoek dode baby

DNA-verwantschapsonderzoek dode baby
Doetinchem

Het NFI (Nederlands Forensisch Onderzoek) heeft onlangs een DNA-verwantschapsonderzoek ingesteld in het onderzoek naar de in 2006 in Doetinchem levenloos aangetroffen baby. Dit onderzoek heeft geen match opgeleverd.

Zeven jaar geleden werd door spelende kinderen in de dicht gevroren Kapperskolk in de wijk de Hoop het levenloze lichaam van een baby aangetroffen. De politie stelde een onderzoek in en daaruit bleek, dat het jongetje een gewelddadige dood was gestorven. Er werd een TGO (Team Grootschalige Opsporing) opgeroepen en de leden van het team hebben maandenlang onderzoek verricht.. Ondanks al politie-inspanningen heeft het onderzoek nooit geleid tot het vinden en aanhouden van degenen die verantwoordelijk waren voor de gewelddadige dood van deze baby.

Begrafenis

De baby heeft destijds de naam Sem Vijverberg gekregen en is in Doetinchem begraven. Hierbij waren de kinderen die het lichaampje hadden gevonden, hun ouders, brandweerlieden, politiemensen, buurtbewoners en burgemeester Dijkstra aanwezig. 

Eerste DNA-onderzoek

Tijdens het rechercheonderzoek hebben tientallen vrouwen op vrijwillige basis meegewerkt aan een DNA-onderzoek. Hun naam kwam op enigerlei wijze in het onderzoek naar voren; soms werd door tipgevers hun naam aan het team gemeld. Dit onderzoek heeft destijds niet tot de identiteit van de moeder geleid.

Huidige DNA-verwantschapsonderzoek

Nadat de wetgeving met betrekking tot het DNA-verwantschapsonderzoek op 1 april 2012 werd gewijzigd en verruimd is bij het College van procureurs-generaal een aanvraag gedaan voor een DNA verwantschapsonderzoek. Na een positief advies van de Centrale Toetsingscommissie werd toestemming gegeven voor een dergelijk familiair onderzoek.

Familiair onderzoek

Hierbij is het DNA-spoor van de baby vergeleken met alle DNA-profielen in de landelijke DNA-databank. Op die manier werd volgens in een zogenaamd "familiair" onderzoek bekeken of er directe bloedverwanten te vinden zijn. Dit onderzoek heeft niet tot enig resultaat geleid.