donderdag, 27. juni 2013 - 12:50 Update: 03-07-2014 0:55

Doorzoeking bij chemisch bedrijf in Oosterhout

foto van grote brand Oosterhout | Jeroen Stuve
Foto: Jeroen Stuve
foto van grote brand Oosterhout | Jeroen Stuve
Foto: Jeroen Stuve

De politie heeft vandaag onder leiding van het Functioneel Parket een chemisch bedrijf in Oosterhout doorzocht. De verdenking is dat het bedrijf zich niet aan de milieuvergunning heeft gehouden en daarnaast dat ze er niet alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat brand kon ontstaan.

Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van de grote brand bij het bedrijf op 4 juni. Het bedrijf heeft vermoedelijk gevaarlijke stoffen opgeslagen, bewerkt en verwerkt op plaatsen waar dit niet was toegestaan volgens de aan het bedrijf verstrekte milieuvergunning. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de politie in samenwerking met de Inspectie SZW. Bij de doorzoeking is administratie in beslag genomen.

Bedrijven die zich bezig houden met milieubelastende werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld de opslag en het verwerking van gevaarlijke stoffen), moeten daarvoor een milieuvergunning aanvragen volgens de Wet milieubeheer. In een milieuvergunning zijn voorschriften opgenomen om milieuschade en milieuverontreiniging te voorkomen. Bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig hebben, vallen ook onder het Besluit risico's zware ongevallen en hebben extra zware verplichtingen ten aanzien van veiligheid en milieu. Een klein verzuim kan grote consequenties hebben. Wanneer bedrijven en personen met opzet in strijd handelen met de milieuvergunning en met de voorschriften van het Besluit risico's zware ongevallen kan dat tot ernstige incidenten leiden, de veiligheid in gevaar brengen en de omgeving ernstige schade berokkenen. Daarom pakt het Functioneel Parket deze feiten aan.

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):