donderdag, 19. september 2013 - 9:32 Update: 03-07-2014 0:52

Dorp Moerdijk moet plaats maken voor havengebied

foto van haven | fbf archief
Foto: Jurgen Obbens
Moerdijk

Als het aan het Rijk ligt, is Moerdijk straks niet meer op de kaart te vinden. Men wil het dorp namelijk opofferen voor de uitbreiding van Haven- en Industrieterrein tot grote schrik van de inwoners.

Het opheffen van het dorp gaat volgens burgemeester Klijs te ver. “We willen juist fors investeren in de leefbaarheid in het dorp. Het weghalen van het dorp is niet noodzakelijk gebleken.” De commissie Nijpels, die door de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant en het havenschap is gevraagd om advies bij het opstellen van de havenstrategie, vindt dat scenario niet realistisch. Nijpels pleit ervoor om het gesprek aan te gaan met de inwoners over de toekomst van het dorp. Burgemeester Klijs: “Dat is een serieus advies wat we niet zomaar naast ons neer hebben gelegd. De haven gaat, zoals we in de concept-havenstrategie hebben beschreven niet uitbreiden. Maar als we de ruimte die nu al gereserveerd is voor het logistieke park en de reserve Roode Vaart is, invullen, dan móeten we maatregelen nemen. De investeringen die we voor ogen hebben komen de leefbaarheid in Moerdijk ten goede. Donderdagavond gaan we daarover met de mensen in gesprek. Natuurlijk hebben we het dan ook over het advies van de heer Nijpels.
Provincie:
Tag(s):