dinsdag, 3. december 2013 - 15:52 Update: 03-07-2014 0:47

Drie miljoen euro boete voor Odfjell

foto van Odfjell | Odfjell
Foto: Bon
Botlek

De rechtbank in Rotterdam heeft het tankterminalbedrijf Odfjell in de Botlek veroordeeld voor handelen in strijd met vergunningsvoorschriften en het niet nemen van maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen. Ook heeft de rechtbank Odfjell veroordeeld voor handelen in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet.

Tal van omstandigheden op het terrein van Odfjell waren niet in orde. Zo waren blusmiddelen niet gebruiksklaar en was er geen goedgekeurd inspectieplan. Daarnaast werden drukventielen van tanks niet periodiek gecontroleerd en werden werknemers zonder bescherming bloot gesteld aan giftige stoffen. Ook heeft Odfjell geen aangifte gedaan van verschillende incidenten. Met al deze handelingen heeft Odfjell mens en milieu in gevaar gebracht. De rechtbank rekent Odfjell deze handelingen zwaar aan, mede omdat zij gelegen is in een dichtbevolkt gebied. Bovendien blijkt sprake te zijn van een structureel probleem, en niet slechts van incidenten. De rechtbank laat ook meewegen dat Odfjell al vele malen eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten. De rechtbank heeft Odfjell voor al deze handelingen een boete van drie miljoen euro opgelegd. Dit is even hoog als door de officier van justitie was gevorderd. De officier had ook gevorderd dat het bedrijf van Odfjell voorwaardelijk zou worden stil gelegd voor de duur van een jaar. Die eis heeft de rechtbank niet gevolgd.