donderdag, 25. juli 2013 - 10:05 Update: 03-07-2014 0:54

Dubbele facturen bij zwendel autoruitschade

foto van autoruit | EHF
Foto: EHF
Den Haag

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor mogelijke zwendel met facturen voor het herstellen van autoruitschade.

Het CBV ontving van meerdere verzekeraars tientallen signalen over autoruitherstellers, die verzekerden confronteren met rekeningen voor ruitreparaties die een paar jaar geleden zijn uitgevoerd. Bij de factuur wordt aangegeven dat de klant alsnog zelf moet betalen, omdat de verzekeraar de schade niet aan de reparateur zou hebben vergoed.

In de meeste gevallen gaat het om rekeningen van enkele tientallen euro’s. De factuur is voorzien van een zogeheten akte van cessie, die de klant ondertekend heeft ten tijde van de ruitreparatie. Dat is een verklaring waarbij de verzekerde in geval van schade een andere partij, in dit geval de ruitreparateur, machtigt om de herstelkosten te claimen bij de verzekeraar. In strijd met de wettelijke voorschriften op het gebied van herinneringen en aanmaning wordt in de factuur gesteld dat de nota binnen vijf dagen moet worden betaald, omdat anders incassokosten dreigen. Verzekerden worden zo onder druk gezet tot betaling van kosten die zij in veruit de meeste gevallen niet meer verschuldigd zijn.

Het gaat veelal om kleine herstelbedrijven zonder eigen filiaal, die niet of nauwelijks telefonisch bereikbaar zijn en die opereren vanaf grote parkeerplaatsen bij bouw- en supermarkten.

Fraude melden

Het Verbond van Verzekeraars adviseert verzekerden die geconfronteerd worden met een factuur voor in het verleden uitgevoerd ruitherstel niet meteen te betalen, maar het herstelbedrijf te verzoeken eerst de afwijzing van de verzekeraar te tonen. Als de hersteller dat niet doet of niet thuis geeft, adviseert het Verbond om contact op te nemen met de nationale fraudehelpdesk voor fraudemeldingen. Als duidelijk is dat de verzekeraar de factuur eerder al heeft vergoed, kan de verzekerde bij de politie aangifte doen van poging tot oplichting door het herstelbedrijf.