vrijdag, 12. april 2013 - 21:50 Update: 03-07-2014 0:59

Educatieve sanctie voor jodenhaat opmerkingen

Foto van Davidsster
Arnhem

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft het onderzoek naar antisemitische uitlatingen in het tv-programma 'Onbevoegd gezag' afgerond.

Het Openbaar Ministerie startte het onderzoek na een melding van antidiscriminatiebureau Art.1 over discriminerende opmerkingen van een aantal Turkse jongeren uit de Arnhemse wijk het Broek over Joden in een documentaire van de NTR, uitgezonden op 24 februari j.l. Naar aanleiding van de uitzending zijn zowel de vier Turkse jongeren die in de uitzending aan bod komen, als hun huiswerkbegeleider gehoord als verdachte. De reden hiervoor was dat de jongeren hadden verklaard dat de man hen zou hebben aangemoedigd om zich in de uitzending  negatief uit te laten over Joden.

Uit het onderzoek blijkt dat er door één jongen meermalen strafbare antisemitische uitlatingen worden gedaan. De uitlatingen zijn in strijd met artikel 137c Wetboek van Strafrecht. Deze uitlatingen zijn volstrekt onaanvaardbaar en hebben veel maatschappelijke beroering veroorzaakt. De jongen heeft zelf gelijk bij de politie erkend dat deze uitlatingen onaanvaardbaar zijn en zijn excuses aangeboden. Gelet op de jonge leeftijd van de verdachte, de verdachte was minderjarig, en het belang van een snelle afdoening kiest het Openbaar Ministerie voor een strafbeschikking. Een strafbeschikking is een straf, een maatregel of aanwijzing die de officier van justitie kan opleggen.

De strafbeschikking zal na het gesprek met de verdachte worden opgesteld. Bij de strafbeschikking zal het zwaartepunt liggen op een educatieve sanctie in plaats van een geldboete of kale taakstraf. Bij de educatieve sanctie is het nadrukkelijk de bedoeling om instanties en organisaties te betrekken die zich bezig houden met het bestrijden van antisemitisme en discriminatie. Indien de verdachte niet akkoord zou gaan met de strafbeschikking, zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Op grond van het onderzoek is niet gebleken dat de huiswerkbegeleider een strafbare rol heeft gespeeld bij de antisemitische uitlatingen. Dat betekent dat deze zaak wordt geseponeerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat de andere drie jongens die in de uitzending aan bod komen, zelf geen strafbare uitlatingen hebben gedaan. Daarom zal hun zaak worden geseponeerd.

Provincie:
Tag(s):