zaterdag, 12. januari 2013 - 19:37 Update: 03-07-2014 1:04

Eenduidige aanpak van het aanvraagproces voor wapenvergunningen

Eenduidige aanpak van het aanvraagproces voor wapenvergunningen

De politie komt tot een eenduidige aanpak van het aanvraagproces voor wapenverloven binnen het hele land en een verhoging van de effectiviteit van de controles op wapenvergunningen.

Dit stelt plaatsvervangend korpschef Ruud Bik, naar aanleiding van de kritiek van RTL Nieuws op de verschillen in aanpak binnen de voormalige korpsen. ‘Verschillen tussen korpsen zoals die in het oude bestel mogelijk waren, behoren door eenduidige afspraken en richtlijnen binnen het nieuwe korps nationale politie tot het verleden’, aldus Bik.’Maximale inspanning op dit onderwerp is van belang om het risico op nare incidenten met wapens te beperken.’ [b]Effectiever[/b] Binnen één nationaal politiekorps is centrale aansturing mogelijk geworden en komen verschillen in werkwijzen binnen individuele voormalige korpsen te vervallen. Er zijn enige maanden geleden afspraken gemaakt over een eenduidige aanpak. De kwaliteit van de beoordeling van aanvragen en de effectiviteit van controles wordt verhoogd door een aantal nieuwe maatregelen. Hiervoor lopen al pilots waarbij de aanvrager bijvoorbeeld een vragenlijst over de psychische gezondheid moet invullen, drie referenten moet noemen en persoonlijk de aanvraag moet inleveren in een gesprek met een politieambtenaar. [b]Politiewerk[/b] Door naast de 400 gespecialiseerde medewerkers ook de 3.500 wijkagenten in het proces te betrekken wordt meer informatie meegewogen bij de beoordeling of een bepaalde persoon een mogelijk risico zou vormen waardoor een vergunning geweigerd of ingetrokken zou moeten worden. ‘Het gaat hier niet om een puur administratief proces maar om politiewerk: bepalen waar risico's voor de veiligheid zijn en daar adequaat naar handelen’, verklaart Bik.’Voortaan worden de werkwijze en ervaringen van de voormalige korpsen die het goed voor elkaar hadden benut door de politie in het hele land.’
Provincie: