dinsdag, 26. november 2013 - 22:59 Update: 03-07-2014 0:48

Eerste Kamer in debat over schrappen verbod op godslastering

Foto van voorzittershamer | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Eerste Kamer heeft dinsdag gedebatteerd over een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Schouw (D66) en De Wit (SP) dat in het Wetboek van Strafrecht het verbod op godslastering schrapt.

In het debat werden door diverse woordvoerders zorgen geuit over de beperking van de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving door het schrappen van dit verbod. Zij onderstreepten het belang van het beschermen van religieuze minderheidsgroepen tegen zwaar kwetsende aantijgingen.

Senator Schrijver (PvdA) diende een motie in die de regering verzoekt te onderzoeken of het Wetboek van Strafrecht deze bescherming ook na het schrappen van het verbod op godslastering kan bieden.

Bij het debat waren naast de initiatiefnemers Schouw en De Wit zowel minister Opstelten van Veiligheid en Justitie alsook de oorspronkelijke mede-indiener van het voorstel Van der Ham (D66) aanwezig.

Op 3 december 2013 wordt er hoofdelijk gestemd over het wetsvoorstel; over de motie wordt gestemd met zitten en opstaan.