dinsdag, 17. december 2013 - 15:07 Update: 03-07-2014 0:46

Eerste Kamer stemt voor mestverwerkingsplicht

Foto van koe met horens in weiland | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van koe met horens in weiland | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken tot wijziging van de Meststoffenwet is dinsdag 17 december 2013 door de Eerste Kamer aangenomen. De wetswijziging kan daardoor per 1 januari 2014 in werking treden.

Het wetsvoorstel zorgt voor een mestverwerkingsplicht, waardoor het mestoverschot op termijn verdwijnt en er minder vervuiling is van het grondwater en oppervlaktewater. Nu produceert Nederland meer mest dan op het land kan worden uitgereden.

Staatssecretaris Dijksma is verheugd over de vlotte behandeling door en de steun van de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel. 'De mestverwerkingsplicht levert een belangrijke bijdrage aan het halen van de milieudoelen. Op dit moment is er een mestoverschot in Nederland, terwijl er in andere delen van Europa en de wereld juist een tekort is. Daar ligt een kans voor Nederlandse ondernemers als zij in staat zijn de mest waarde te geven,' aldus de staatssecretaris.