dinsdag, 5. maart 2013 - 18:33 Update: 03-07-2014 1:02

Eerste Kamer steunt aanpak huwelijksdwang

Eerste Kamer steunt aanpak huwelijksdwang
Foto: Archief FBF.nl

Den Haag - De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat de aanpak van huwelijksdwang versterkt. Het wetsvoorstel treedt op 1 juli 2013 in werking.

De verschillende onderdelen uit het wetsvoorstel verruimen de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang. De maximumstraf die voor huwelijksdwang kan worden opgelegd wordt verhoogd van 9 maanden naar twee jaar gevangenisstraf. Met deze forse verhoging geeft het kabinet aan huwelijksdwang als een ernstig misdrijf aan te merken dat in de Nederlandse samenleving niet wordt getolereerd. Huwelijksdwang speelt zich meestal af in de beslotenheid van de familiekring en wordt soms gepleegd in het land van herkomst. Slachtoffers bevinden zich in een geïsoleerde positie en durven of willen geen aangifte doen uit schaamte, loyaliteit met de familie of uit vrees voor geweld. Soms zijn het kinderen die tijdens een vakantie in het land van herkomst worden achtergelaten en daar worden gedwongen een huwelijk aan te gaan. De gevolgen van huwelijksdwang zijn groot en ingrijpend, daarom is meer bescherming nodig.
Provincie: