dinsdag, 19. februari 2013 - 17:59 Update: 03-07-2014 1:02

Eigen Huis: Leg ozb aan banden

Eigen Huis: Leg ozb aan banden

Amersfoort - Vereniging Eigen Huis wil dat minister Plasterk snel maatregelen neemt om de jaarlijkse stijging van de onroerende zaakbelasting (ozb) aan banden te leggen.

Vereniging Eigen Huis wil dat het Rijk gemeenten dwingende grenzen oplegt aan de jaarlijks toegestane verhoging van de ozb. Daarnaast moeten provincies een bovenmatige verhoging bij gemeenten kunnen tegenhouden en alleen in bijzondere omstandigheden toestaan. De vrijblijvende afspraak over de ozb-stijging tussen het Rijk en de gemeenten, de zogeheten macronorm, blijkt een tandeloze tijger. De huidige macronorm voor de jaarlijkse ozb-stijging is niet meer dan een richtlijn die gemeenten geen enkele prikkel geeft tot matiging. Bovendien bestaan er geen sancties als een gemeente de macronorm overschrijdt, ook niet als die overschrijding zeer fors is. Van 2009 tot en met 2013 overschreed de helft van de Nederlandse gemeenten de maximumstijging van 15% voor de ozb, die met het Rijk in de macronorm is afgesproken. In 68 gemeenten steeg de ozb zelfs meer dan 30% - twee keer zoveel als het afgesproken maximum. In Gemert-Bakel steeg de ozb in vijf jaar tijd zelfs met 170% (gemiddeld van 186 euro naar 502 euro) en de gemeente Heumen verhoogde deze in dezelfde periode met 94% (gemiddeld van 248 euro naar 482 euro). Eigenaren van woningen en bedrijfspanden ontvangen jaarlijks de aanslag onroerende zaakbelasting, de opbrengst gaat naar voorzieningen voor alle inwoners - eigenaren en huurders - van een gemeente.
Provincie: