vrijdag, 29. maart 2013 - 20:23 Update: 03-07-2014 1:01

Emmen investeert 8,8 miljoen in bouwsector

Emmen investeert 8,8 miljoen in bouwsector

Emmen - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen wil 8,8 miljoen euro investeren in de bouwsector.

'De woningmarkt en daarmee ook de bouwsector heeft het op dit moment erg moeilijk', meldt de gemeente. Met dit bedrag wordt een fonds opgezet waarmee niet alleen het bouwen in de gemeente wordt gestimuleerd, maar ook verduurzaming van de woningvoorraad energiezuiniger maken en levensloopbestendig: ‘zo lang mogelijk in eigen huis kunnen wonen en het bestrijden van jeugdwerkloosheid. De gemeente Emmen heeft hiervoor een aanvalsplan geschreven. In het aanvalsplan wordt op hoofdlijnen voor de periode 2013-2015 weergegeven hoe we deze drie zaken stimuleren. Op 25 april neemt de gemeenteraad een besluit over het Aanvalsplan en het Fonds Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid. Wethouder Ton Sleeking: “Met dit aanvalsplan en het samengestelde fonds willen we laten zien dat we niet langer gaan wachten tot de crisis voorbij is, maar gaan we in de aanval! Dit kunnen we echter niet alleen. Daarom zijn we in gesprek met corporaties, bouwbedrijven en het Opleidingscentrum voor de Bouw. Samen zetten we de schouders eronder.” [b]Maatregelen uit het aanvalsplan[/b] De energiekosten zijn een steeds groter deel van de woonlasten. Vooral voor huishoudens met lage inkomens is dit een probleem. Daarom wordt een duurzaamheidslening beschikbaar gesteld. Deze lening biedt mensen de mogelijkheid hun woning energiezuinig te maken en dit gespreid te betalen. Bouwbedrijven zijn nodig om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Een goed gebruik van de lening is een stimulans voor de werkgelegenheid in de bouw. Door de economische crisis gaan iedere dag arbeidsplaatsen in de bouw verloren en lekt kennis weg. Het gebrek aan werk in de bouw zorgt er ook voor dat leerlingbegeleiding onder druk staat. Met het Opleidingscentrum voor de Bouw worden afspraken gemaakt over leerlingwerkplaatsen. Voor de begeleiding van leerlingen komt geld uit het Fonds beschikbaar. Daarnaast blijft de gemeente een financiële bijdrage leveren aan herstructureringsprojecten van de corporaties. Huurders krijgen een kwalitatief betere woning (meer comfort en lagere energielasten) en de bouwsector krijgt opdrachten. Tot slot is in het Aanvalsplan aandacht voor het aanjagen van de nieuwbouw.
Provincie: