woensdag, 9. oktober 2013 - 16:02 Update: 03-07-2014 0:51

EP:schaliegas-winning alleen na milieu-effecten studie

EP:schaliegas-winning alleen na milieu-effecten studie
Foto: Archief FBF.nl

Het Europees Parlement (EP) wil dat exploratie en winning van niet-conventionele koolwaterstoffen zoals steenkoolgas en schaliegas door middel van 'fracken' voortaan wordt voorafgegaan door een verplichte milieueffectenrapportage.

Dat bleek woensdag tijdens de stemming over aanpassingen van de huidige milieueffectenrichtlijn.

Fracken
Niet-conventioneel gas, zoals steenkoolgas of schaliegas, bevindt zich in de poriën van harde bodemlagen. Dit gas is daardoor moeilijker te winnen dan gas in een gasbel. Om het gas te winnen, is het vaak nodig om de bodemlaag te fracken. Fracken, een afkorting van de term “hydraulic fracturing”, is het onder grote druk injecteren van een mengsel van water, chemicaliën en zand, vanuit horizontale boorgangen in de bodemlaag.

Fracken alleen na milieueffectenstudie
De milieueffectenrichtlijn is van toepassing op publieke en private bouwprojecten. De richtlijn schrijft bepaalde criteria voor waaraan moet worden voldaan bij het indienen van projectvoorstellen voor goedkeuring door nationale autoriteiten. De richtlijn beslaat een breed scala aan projecten, waar onder bijvoorbeeld bruggen of varkensboerderijen.

Ook gaswinningsprojecten van minimaal 500.000 m3 per dag vallen onder de richtlijn. Echter, schaliegasprojecten blijven vaak onder die grens als gevolg van het frackingsproces, waardoor een milieuonderzoek ook niet verplicht is. EP-leden willen nu dat zo'n onderzoek wel verplicht wordt - ongeacht de hoeveelheid - voor alle exploratie- en winning van schaliegas, schalie-olie en steenkoolgas die gepaard gaat met fracken.

Het voorstel omvat ook maatregelen die moeten voorkomen dat belangenconflicten optreden. Het EP wil garanties dat experts die onderzoek doen competent, objectief en onafhankelijk zijn. Tenslotte wil het EP ook verankeren dat het publiek goed geïnformeerd en geraadpleegd wordt als er in de buurt sprake is van grootschalige projecten.