maandag, 28. januari 2013 - 8:50 Update: 31-01-2013 22:34

Erasmusprijs voor Jürgen Habermas

Erasmusprijs voor Jürgen Habermas

De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2013 toegekend aan de Duitse geleerde Jürgen Habermas (1929). De Erasmusprijs heeft dit jaar als thema 'de toekomst van de democratie'.

Jürgen Habermas is al ruim 50 jaar een van de belangrijkste denkers op het grensvlak van sociologie, filosofie en politiek. In zijn denken staat de democratie en de betrokkenheid van de burgers centraal. Hij is scherp en kritisch in zijn politieke analyses maar tegelijkertijd optimistisch over de toekomst van een democratisch Europa. Hij gelooft in het belang van het debat, in de ratio als drijfveer voor de politiek, en in de gelijkheid van mensen. Met zijn humanistische denktrant en betrokkenheid bij de toekomst van Europa belichaamt hij de Erasmiaanse waarden die de Stichting graag uitdraagt. Jürgen Habermas heeft een groot oeuvre, waarin hij steeds het belang van de dialoog en de menselijke waardigheid benadrukt. Tot zijn bekendste werken horen 'Zur Strukturwandel der Oeffentlichkeit'(1962) en 'Theorie des kommunikativen Handelns' (1981). De huidige politieke en financieel-economische crisis en het lot van Europa komen aan de orde in zijn recente essay 'Over de constitutie van Europa' (2011). De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied. De prijs bestaat uit een geldbedrag van EUR 150.000. De prijsuitreiking vindt plaats op een nader te bepalen datum in het najaar van 2013.
Provincie: