vrijdag, 4. oktober 2013 - 16:05 Update: 03-07-2014 0:51

Extra mankracht ingezet op uitkeringsfraude

Foto van computer schermen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

UWV, de Inspectie SZW en SVB gaan de komende vier jaar ruim 260 extra medewerkers inzetten om fraude aan te pakken. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vrijdag.

Deze extra inzet levert vanaf 1 januari 2014 naar verwachting in totaal €189 miljoen op. Bovendien neemt het kabinet maatregelen om fraude met sociale voorzieningen nog beter aan te pakken.UWV, de Inspectie SZW en SVB gaan intensiever samenwerken en de risicogroepen nog beter in kaart brengen.

De regels voor het verkrijgen van een uitkering worden eenvoudiger en beter uitgelegd aan uitkeringsgerechtigden. Medewerkers van UWV en SVB worden getraind om fraude sneller te herkennen en voorkomen. 

UWV krijgt ruim 240 extra medewerkers, de Inspectie ongeveer twintig en de SVB twee. UWV gaat de komende vier jaar gericht werkzoekenden tijdens de eerste drie maanden van hun werkloosheid tijdens bijeenkomsten persoonlijk voorlichten over hun rechten en plichten. 

Uit een pilot is gebleken dat dit tot een snellere uitstroom uit de uitkering leidt. De minister onderzoekt of de kosten van (her)inspecties kunnen worden verhaald op de bedrijven. 

Daarnaast zal de Inspectie in 2014 extra capaciteit inzetten op de aanpak van grootschalige georganiseerde uitkeringsfraudes. Daarbij onderzoekt de Inspectie of de opbrengst van deze aanpak voldoende is om de kosten ervan te dekken. 

De SVB zal meer onderzoek gaan doen naar het vermogen van bijstandsgerechtigden in het buitenland.