woensdag, 6. november 2013 - 16:16 Update: 03-07-2014 0:49

Fabrikant Fyra mag van rechter deugdelijkheid onderzoeken

foto van Fyra | NS
Foto: NS
Utrecht

Treinbouwer AnsaldoBreda heeft woensdag van de rechtbank in Utrecht toestemming gekregen om een zogenaamd voorlopig deskundigenonderzoek te laten verrichten naar de deugdelijkheid van de V250 hogesnelheidstreinen.

Dit meldt de rechtbank Middden-Nederland woensdag.

Fyra
De treinen reden onder de naam Fyra in december 2012 en januari 2013 over het Nederlandse en Belgische spoor. Na een aantal incidenten verbood de Belgische toezichthouder het gebruik van de treinen, later gevolgd door de Nederlandse toezichthouder. 

‘Te laat’
De NS en NS Financial Services en NMBS stellen zicht op het standpunt dat een onderzoek niet nodig is omdat alleen al het te laat leveren van de treinen en het ontbreken van toestemming om de treinen op het Nederlandse en Belgische spoor te laten rijden, voldoende is om van de koopovereenkomst af te kunnen.

De rechtbank stelt echter voorop dat een verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenonderzoek, als het aan de wettelijke vereisten voldoet, in principe wordt toegestaan. |

Gebreken
Daarnaast vindt de rechtbank het niet bepaald uitgesloten dat de gebreken aan de treinen, dan wel de manier waarop daarmee is omgegaan een rol kunnen gaan spelen in de bodemprocedures die al lopen of nog gaan lopen.

Omdat het geschil complex is, heeft de rechtbank een rechter-commissaris benoemd die de procedure gaat begeleiden. Onder leiding van de rechter-commissaris wordt bepaald welke deskundige(n) aan de slag gaat of gaan en welke vragen er precies beantwoord moeten worden. Hierover vindt, waarschijnlijk in december, nog een nadere zitting plaats.

 
Provincie: