maandag, 18. november 2013 - 10:32 Update: 03-07-2014 0:48

Financieel toezicht voor Vinkeveense Plassen en Omgevingsdienst Utrecht

foto van Vinkeveense plassen | fbf
Foto: fbf
Utrecht

Recreatieschap de Vinkeveense Plassen en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) komen in het jaar 2014 onder preventief financieel toezicht van de provincie te staan. Dit heeft de provincie besloten na het beoordelen van de financiële stukken van beide samenwerkingsverbanden.

Bij het Recreatieschap Vinkeveense Plassen was volgens de provincie geen meerjarig begrotingsevenwicht. De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft vanwege zijn financiële situatie de begroting niet op tijd kunnen indienen en is daarom, mede op eigen verzoek, door de provincie onder preventief toezicht geplaatst. De ODRU verwacht begin 2014 alsnog een vastgestelde begroting te kunnen indienen waar alle deelnemende gemeenten zich in kunnen vinden.

Preventief toezicht

Beide regelingen mogen voorlopig geen nieuw beleid uitvoeren of nieuwe investeringen doen. Bij het Recreatieschap Vinkeveense Plassen is sprake van een liquidatieproces waardoor de gemeenschappelijke regeling toestemming heeft voor het doen van lopende uitgaven om dit proces niet te verstoren.

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft toestemming tot het doen van lopende uitgaven tot maximaal 4/12 gedeelte van de vastgestelde begroting 2013 tot het moment dat de begroting later in het jaar wordt goedgekeurd door de provincie. Hierdoor kan de bedrijfsvoering bij deze gemeenschappelijke regeling in 2014 gewoon blijven functioneren en bovendien kan het samenwerkingsverband op korte termijn aan hun financiële verplichtingen (o.a. personeel, huisvesting e.d.) blijven voldoen.