vrijdag, 29. november 2013 - 18:10 Update: 03-07-2014 0:47

Financiële compensatie voor dubbelstudenten

Foto van studenten VU | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om ambitieuze studenten die twee studies tegelijkertijd hebben gedaan, tegen het (lage) wettelijk collegegeld te laten blijven studeren als ze een van beide studies hebben afgerond.

Studenten die een tweede studie volgen betalen daarvoor sinds 2010 het instellingscollegegeld. Dit is een tarief dat de hogescholen en universiteiten zelf mogen bepalen, maar dat meestal hoger is dan het wettelijk collegegeld (€1835). Doorgaans vragen hogescholen en universiteiten de kostprijs, omdat ze voor studenten die een tweede studie doen geen bekostiging van het Rijk krijgen.

Overgangsmaatregel
Voor studenten die hun tweede studie zijn begonnen terwijl ze nog bezig waren met hun eerste bestond een overgangsmaatregel. Die hield in dat het instellingscollegegeld dat deze studenten moeten betalen gelijk was aan het wettelijk collegegeld. Met de regeling waarmee de ministerraad heeft ingestemd is de overgangsmaatregel omgezet in een structurele maatregel.


De regeling, die enkele duizenden studenten aangaat is tot stand gekomen in nauw overleg met de VSNU, Vereniging Hogescholen en de studentenbonden.