dinsdag, 12. februari 2013 - 10:05

Flink misbruik vorstverletregeling in bouwsector

Den Haag

Tijdens controles op de vorstverletregeling van de bouwsector hebben inspecteurs van UWV geconstateerd dat voor een op de vijf bouwvakkers misbruik is gemaakt van de regeling.

De bouwvakkers waren door hun werkgevers aan het werk gezet, terwijl er ook een melding was gedaan dat er vanwege vorst niet kon worden gewerkt. Werkgevers die misbruik maken van de regeling worden voor het verdere verloop van deze winter uitgesloten van de regeling.

UWV controleerde 421 personen op 482 bouwlocaties verspreid over het land. Daarvan hadden 83 bouwvakkers niet aan het werk mogen zijn. Voor hen had de werkgever een melding gedaan dat zij vanwege de vorst niet konden werken. In de afgelopen vorstperiode is bij UWV voor ruim 8800 werknemers uit de bouwsector een melding ontvangen dat niet gewerkt kon worden wegens vorst.

Intensivering controles
Vanwege het hoge percentage misbruik van de regeling heeft UWV besloten het aantal controles tijdens de huidige nieuwe vorstperiode fors op te voeren. Bedrijven die bij eerdere controles tegen de lamp liepen hebben volgend jaar een verhoogde kans op controle.
Provincie:
Tag(s):