dinsdag, 29. januari 2013 - 13:44 Update: 03-07-2014 1:05

Flinke investering in buitenwegen Bedum

Flinke investering in buitenwegen Bedum
Foto: Archief FBF.nl

Het college van burgemeester en wethouders van bedum stelt de raad voor om dit jaar flink te investeren in de verbetering van een aantal buitenwegen. Daarvoor is ruim 430.000 euro nodig. Het project kost in totaal circa 2,1 miljoen euro en wordt gesubsidieerd door de Europese Unie en de provincie Groningen.

De wegen waar het om gaat, zijn het Winsumertrekpad, de Stadsweg/Lageweg, Ter Laan, de Noordwolderweg, de Munnikeweg, Ellerhuizen en de Oosterseweg. Met uitzondering van die laatste wordt de fundering van de wegen versterkt en er komt een nieuwe asfaltlaag op. Ook worden er verharde wegbermen aangebracht. De Oosterseweg bij Zuidwolde krijgt alleen verharde wegbermen. Zowel de fundering als het asfalt van die weg voldoen nog. De genoemde wegen hebben een belangrijke functie voor de landbouw. Met de verbetering wordt ingespeeld op het steeds zwaarder wordende landbouwverkeer. Het project draagt daardoor bij aan de verbetering van de agrarische infrastructuur. Verder wordt de verkeersveiligheid verhoogd; door de verharding van de wegbermen kan het verkeer veiliger inhalen en uitwijken. De bermen van de buitenwegen worden nu nog met zogenaamd ‘freesasfalt’ aangevuld. Die vorm van verharding is arbeidsintensief en met name voor fietsers niet veilig omdat er gaten in kunnen ontstaan. Het college heeft voor de nieuwe verharding gekozen voor het product Geosta, waarmee onder meer in de gemeente Midden Drenthe goede ervaringen zijn opgedaan. Het is de bedoeling dat dit jaar met het project wordt gestart. De bewoners van de wegen worden nog nader over het project geïnformeerd.
Provincie: