vrijdag, 6. december 2013 - 11:05 Update: 03-07-2014 0:47

FNV Bouw zet stevig in op naleving vorstverlet

FNV Bouw zet stevig in op naleving vorstverlet
FNV Bouw zet stevig in op naleving vorstverlet
Amsterdam

De winter is begonnen en FNV Bouw informeert daarom alle werknemers op de bouwplaats over `wat te doen' bij vorstverlet. Het moment waarop de weersomstandigheden zodanig zijn dat het werk mag worden neergelegd. Daarover staan volgens de FNV duidelijke afspraken in de Bouwnijverheid-cao. Hierin staat dat een werknemer bij een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius de buitenwerkzaamheden mag staken

FNV Bouw bestuurder Janna Mud wil dat werknemers zo goed mogelijk voor hun eigen rechten opkomen als het winterse weer toeslaat: 'Het is belangrijk dat iedereen er goed van doordrongen is wat de cao-afspraken hierover zijn. Dat geldt zowel voor werknemers als werkgevers, zodat iedereen weet waar hij of zij zich aan te houden heeft. Sinds september bezoeken we regelmatig bijna 200 bouwplaatsen. Hier zijn we steeds in contact en in discussie met alle werkenden op de bouwplaats. Nu het winter is, informeren we iedereen goed over hun rechten en plichten op het gebied van vorstverlet. Voor werknemers die onder de Bouw-cao vallen, gaat het dus om die gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius.

Maar ook als rijwegen en looppaden niet begaanbaar zijn, sneeuw moeilijk te verwijderen is en de werkgever geen doorwerkkleding heeft verstrekt, mag het werk worden gestaakt.' In de afgelopen winter ging het op menig bouwplaats regelmatig mis en werden werknemers vaak gedwongen, ook als er duidelijk sprake was van vorstverlet situaties, door te werken. Janna Mud: 'Daar gaan we nu zelf streng op controleren. Per bouwplaats maken we samen met de werknemers een actieplan vorstverlet. En werkgevers die zich hier willens en wetens niet aan houden gaan we hier publiekelijk op aanspreken. Wij laten onze mensen niet in de kou staan..!'