vrijdag, 6. september 2013 - 16:12 Update: 03-07-2014 0:52

FNV: Energieakkoord goed voor werkgelegenheid en milieu

Foot van rook uit schoorsteen kolencentrale | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht/Den Haag

De FNV is tevreden over het door werknemers, werkgevers, milieuorganisaties en het kabinet gesloten Energieakkoord. Dit meldt FNV vrijdagmiddag.

Het akkoord zorgt voor een verdere verduurzaming van Nederland en levert daarnaast 15.000 banen op. De vakbond legt het akkoord dan ook positief voor aan het FNV-ledenparlement.

FNV-voorzitter Ton Heerts: “Het is goed om te zien dat verschillende organisaties, die allemaal verschillende belangen hebben, eensgezind overeenstemming hebben bereikt op zo’n belangrijk thema voor de toekomst. Dit akkoord zorgt voor duizenden banen in een moeilijke economische tijd, maar denkt ook aan de toekomst op milieugebied.” 

In het akkoord is onder meer overeengekomen dat er 400 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de isolatie van huurwoningen. Ook worden vijf vervuilende kolencentrales gesloten. De werknemers van die centrales zullen van werk naar werk worden begeleid. Partijen maken daarnaast afspraken over bij- en omscholing. 

Daarnaast is in het Energieakkoord afgesproken dat de lasten minder stijgen dan in de kabinetsplannen. In het regeerakkoord was bepaald dat de milieulasten voor burgers de komende jaren oplopen. Ook is afgesproken dat de sterkste schouders de zwaarste lasten op zich nemen.