vrijdag, 12. juli 2013 - 12:36 Update: 03-07-2014 0:55

FNV: Energieakkoord zorgt voor 15.000 banen

Foto van verwarming | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De FNV heeft samen met andere partijen een Energieakkoord gesloten. Onder leiding van de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en milieuorganisaties een hoofdlijnenakkoord bereikt. De afspraken hoofdlijnen worden de komende tijd doorgerekend.

In het akkoord is onder meer overeengekomen dat er 400 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de isolatie van huurwoningen. Naast positieve gevolgen voor het milieu levert deze maatregel minstens 15.000 banen op, voornamelijk in de bouw. Belangrijk is daarbij dat er snel meer banen in de bouw en de installatiebranche worden gecreëerd. Het gaat hierbij om duurzame werkgelegenheid, gewoon goed werk.

Vicevoorzitter van de FNV Ruud Kuin is tevreden over het hoofdlijnenakkoord. “Dit is natuurlijk wel onder voorbehoud dat de berekeningen straks kloppen. Maar dit akkoord is goed voor het milieu en de werkgelegenheid. We kunnen na maanden van onderhandelen nu echt aan de slag. En dat is hard nodig, vooral in de bouwsector.”  

In het akkoord is overeengekomen dat er vijf, vervuilende, kolencentrales worden gesloten. De werknemers van die centrales worden van werk naar werk begeleid. Partijen maken afspraken over bij- en omscholing.

Daarnaast is er in het Energieakkoord afgesproken dat de lasten minder stijgen dan in de kabinetsplannen. In het regeerakkoord was bepaald dat de milieulasten voor burgers de komende jaren oplopen.  Ook is afgesproken dat de sterkste schouders de zwaarste lasten op zich nemen.

 

Provincie: