maandag, 4. maart 2013 - 19:24 Update: 03-07-2014 1:02

FNV: slechtere WW en ontslagbescherming onacceptabel

FNV: slechtere WW en ontslagbescherming onacceptabel

Amsterdam - De FNV In Beweging gaat onderhandelen met werkgevers en het kabinet over de sociale agenda. Dat heeft de Federatieraad van de FNV In Beweging na advies van het voorlopig ledenparlement besloten.

Voorzitter FNV In Beweging, Ton Heerts: “We gaan nu snel om tafel met de werkgevers om tot zaken te komen die in het belang zijn van werknemers. Pas daarna gaan we naar het kabinet. Daar wacht de zware klus om hun rampzalige plannen om te buigen naar plannen die Nederland vooruit helpen. Werk moet daarbij op nummer één staan.” In de Federatieraad is uitgebreid gesproken over de adviezen van het ledenparlement en de moties die daar zijn aangenomen. Leden en voorzitters zijn het eens dat met werkgevers en kabinet gezocht moet worden naar overeenstemming over belangrijke onderwerpen als werkgelegenheid, doorgeschoten flex en gewoon goed werk. Daarnaast gaf het ledenparlement in een motie een extra boodschap af dat verslechteringen van WW en ontslagbescherming niet acceptabel zijn. Volgens de Federatieraad betekent dit dat over deze onderwerpen alleen kan worden onderhandeld als dat tot verbeteringen leidt. Ton Heerts: “Het kabinet heeft het extra moeilijk gemaakt door met extra bezuinigingen te komen voor 2014, bovenop de enorme stapel bezuinigingen die al was aangekondigd. Dat is slecht voor de economie en de werkgelegenheid. Door de opeenstapeling van bezuinigingen daalt het consumentenvertrouwen, mensen sparen en geven niets uit, loopt de bouwsector vast en komen onnodig veel mensen in een uitkering terecht. Het kabinet moet niet bezuinigen maar investeren in werkgelegenheid. Niet het huishoudboekje, maar gewoon goed werk moet voorop staan.”
Provincie: