maandag, 18. februari 2013 - 21:23 Update: 03-07-2014 1:02

FNV: “Willekeur door overheid is onacceptabel”

FNV: “Willekeur door overheid is onacceptabel”
Amsterdam

De rechtbank in Breda heeft in haar uitspraak over het verzoek van FNV Bondgenoten namens een van haar leden, besloten dat de politiek gerechtigd was om het besluit over de AOW-verhoging door te voeren.

Daarnaast stelt de rechtbank dat het niet aan de rechtbank is om te oordelen of van een bepaalde wet "de innerlijke waarde of billijkheid" deugt.

Deze uitspraak verbaast FNV Bondgenoten in hoge mate. Het verzoek dat de vakbond indiende namens een lid, kwam er volgens de vakbond op neer dat de overheid bij het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd, ook de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor een redelijke overgangsregeling. Net als gebeurd is door de politiek voor burgers met een WW-, WAO-, WIA-  en/of Bijstandsuitkering. De vutters en vroeg-gepensioneerden hebben niet meer de mogelijkheid om dit AOW-inkomensgat "te repareren".

Willem Banning, bestuurder FNV Bondgenoten: ‘Juist hierover doet de Rechtbank geen uitspraak! We kunnen niet anders dan constateren dat de overheid, politiek Den Haag, blijkbaar willekeurig groepen gelijksoortige burgers ongelijk mag behandelen. De rechtbank wil daarover blijkbaar geen uitspraak doen, terwijl daar uitdrukkelijk om is gevraagd. Dat de politiek niet het recht zou hebben om de AOW-leeftijd séc te verhogen is door ons niet ingebracht in de procedure. Wij onderzoeken de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Willekeur en discriminatie vanuit de overheid van specifieke groepen burgers vinden wij onacceptabel.”

Categorie: