vrijdag, 22. november 2013 - 17:57 Update: 03-07-2014 0:48

FNV:rapport expertcommissie A2 is aanfluiting

Foto van snelweg geluidscherm | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

“Een aanfluiting”, zegt bestuurder Mieke van Veldhuizen van FNV Bouw vrijdag over het rapport van de expertcommissie A2.

“Zoals we verwachtten, heeft de expertcommissie zich laten lenen om de schijnconstructie bij de A2 onder het tapijt te vegen. Wij doen dan ook een klemmend beroep op minister Asscher om hier direct in te grijpen”, reageert Veldhuizen.

De expertcommissie zegt dat er geen sprake is van uitbuiting, terwijl werknemers alleen al bijna 1000 euro per maand betaalden aan huisvesting. Dat was slikken of wegwezen. De commissie stelt verder dat het cao-loon bouw zou worden betaald. 

Loonstroken
Daar is geen sprake van volgens de loonstroken die FNV Bouw in zijn bezit heeft. Van Veldhuizen: “En dan heeft de commissie nog niet eens gekeken naar de andere cao bepalingen die niet worden nagekomen, zoals de uitbetaling atv dagen.”


Verder beweert de commissie dat het consortium Avenue2, bestaande uit BallastNedam en Strukton, goed meedenkt en verantwoordelijkheid neemt.  “Wat wij de afgelopen weken en maanden hebben gezien, lijkt daar in de verste verte niet op”, aldus Van Veldhuizen. 

“Wij hebben alleen maar tegenstand en weerstand ontmoet. Alleen onder druk nemen ze vandaag gedeeltelijk hun verantwoordelijkheid, dat hadden ze veel eerder moeten doen.”

Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen zijn opdrachtgever van het project. Zij doen intussen alsof ze geen verantwoordelijkheid hebben. Van Veldhuizen is stellig: “Die hebben ze wel. Ook al heb je het in een contract ‘afgekocht’, dan nog houd je een maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

FNV Bouw blijft bij zijn eerdere uitspraken: hier is sprake van ontduiking van de cao Bouwnijverheid, van vergaande overtreding van de arbeidstijdenwet, van belastingontduiking en van fraude met sociale verzekeringspremies.

 
Provincie: