vrijdag, 27. september 2013 - 12:56 Update: 03-07-2014 0:51

Fraude met olie, vetten en afvalstoffen

Fraude met olie, vetten en afvalstoffen
Rotterdam

De Politie heeft afgelopen week in totaal vijf schepen, drie bedrijven en 10 woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar circa 20 natuurlijke en rechtspersonen, die allen betrokken zijn bij de handel in vetten, spijsolie en afvalstoffen uit die handel.

Schepen die spijsolie en vetten vervoeren, geven meermalen per jaar hun slobs -met daarin afvalwater dat is ontstaan na het reinigen van de laadruimten- af aan een vethandelaar, die het op zijn beurt weer afgeeft aan de vetverwerker. Het afvalwater bevat altijd hoeveelheden bruikbare spijsolie. Voor de bruikbare spijsolie uit het afvalwater ontvangen schepen geld. Voor de verantwoorde verwerking van het water en vuil moet betaald worden. De verdenking is dat verdachten zich op grote schaal hebben bezig gehouden met het afgeven van meer afvalstoffen dan vermeld, het stelselmatig vervalsen van administratie en het witwassen van illegaal verdiende gelden.
Provincie: