woensdag, 24. april 2013 - 16:57 Update: 03-07-2014 0:59

Fries erfgoed veilig en goed bewaard

Foto van Friese vlag | BON
Foto: Bon
Leeuwarden

Het Friese cultureel en historisch erfgoed is straks goed bewaard. Dit meldt de provincie Friesland woensdag.

De provincie Fryslan investeert in de bouw van een Kolleksjesintrum Fryslan voor vier Friese musea en Tresoar.

In dit Kolleksjesintrum kunnen de vier provinciale musea - Fries Museum, Fries Landbouwmuseum, Fries Scheepvaartmuseum en Natuurmuseum Fryslan - en Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar hun collecties duurzaam opslaan, en werkzaamheden aan deze collecties verrichten.

Voor de aanbesteding, bouw en exploitatie van het Kolleksjesintrum zorgt een samenwerkingsverband van de deelnemende instellingen. De provincie Fryslan verstrekt voor de realisatie van het pand en het tienjarig onderhoud een subsidie van EUR 7,4 miljoen. De instellingen dragen elk jaar uit eigen begroting bij.

Binnen enkele jaren moet het depot gerealiseerd zijn. De locatie is nog niet bekend. Voor de bouw wordt een voor Nederland nieuw concept toegepast, waarbij het depot weinig installaties nodig heeft. Zo blijven de investeringskosten en exploitatielasten laag.

Diverse bestaande panden zijn verkend voor dit Kolleksjesintrum. Uit dit onderzoek bleek dat verbouw te duur is. De omvang was vaak niet geschikt voor het depot. Ook waren in veel gevallen dure aanpassingen nodig voor het binnenklimaat en de beveiliging. Nieuwbouw van het Kolleksjesintrum bleek daarom de beste optie.

Provincie: