maandag, 14. januari 2013 - 17:02 Update: 03-07-2014 1:04

Friese gemalen uit voor de schaatsliefhebbers

Friese gemalen uit voor de schaatsliefhebbers

Draaiboek IJs van waterschap Fryslân is maandagmiddag in werking getreden. Dit meldt het waterschap maandag.

[b]Gemalen stil, sluizen gesloten[/b] Het Hooglandgemaal in Stavoren is zondagavond uitgezet en de sluizen bij Harlingen, Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen worden maandagavond om 20.00 uur gesloten. [b]Schaatsen[/b] De vorst lijkt de komende zeven dagen door te zetten, waarmee het schaatsen op natuurijs eventueel mogelijk wordt. Daarom neemt het Friese waterschap maatregelen om een bijdrage te leveren aan de ijsaangroei. De omstandigheden zijn gunstig, want er is weinig neerslag en wind voorspeld en ’s nachts gaat het matig vriezen. Voor de aangroei van ijs is het noodzakelijk dat het water tot stilstand komt, met name in de Friese boezem. Daarom is Wetterskip Fryslân de afgelopen week begonnen met het verlagen van de waterstanden. Deze lagere waterstand is nodig om de aanvoer van water uit de polders en eventuele neerslag te kunnen opvangen, als het gemaal bij Stavoren uit is en de spuisluizen dicht zijn. Zo zorgt het waterschap dat het water in de kanalen, vaarten en meren tot rust komt, waardoor de kans op ijsaangroei toeneemt. [b]Poldergemalen [/b] De komende twee dagen worden de meeste poldergemalen gefaseerd uitgezet. De ervaring leert dat bij de eerste vorstdagen de toevoer van water uit de polders op de Friese boezem nog aanzienlijk is. Er zal dan nog nauwelijks sprake zijn van ijsaangroei, omdat het water nog in beweging zal zijn en de omgeving nog moet afkoelen. [b]Vaarverbod[/b] Provincie Fryslân stelt met ingang van dinsdag 15 januari om 18.00 uur een vaarverbod in voor alle vaarwegen, met uitzondering van die welke gebruikt worden door de beroepsvaart. [b]IJsveiligheid[/b] De ijsveiligheid en de organisatie van toertochten zijn een verantwoordelijkheid van de Friesche IJsbond en de plaatselijke ijsverenigingen. Er is regelmatig contact met de meteorologen, provincie Fryslân, de Friesche IJsbond, IJsvereniging Visvliet-Pieterzijl en de stichting de Overijsselse Merentocht.
Provincie: