dinsdag, 23. april 2013 - 21:14 Update: 03-07-2014 0:59

Friese kinderen meest tevreden

Foto van kinderen op vlot en zwemmen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Leeuwarden

Nederland scoort op het welbevinden van jeugd gemiddeld erg hoog in de onlangs verschenen ranglijst van rijke landen.

Uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dit welbevinden in Nederland niet gelijk verdeeld over de verschillende provincies.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de indicatoren van de recente UNICEF-rapportage `Het welzijn van kinderen in ontwikkelde landen' in Nederland uitgesplitst op provinciaal niveau. Wanneer dezelfde methode wordt toegepast die UNICEF toepaste op de rijke landen, komt de provincie Overijssel bovenaan te staan, gevolgd door Gelderland en Noord-Brabant.

Overijssel bovenaan, Flevoland onderaan
Dat de provincie Overijssel bovenaan staat, komt vooral doordat Overijssel het beste scoort op de schaal Gedrag en Risico's, waarin het vooral over gezondheidsgedrag (zoals roken, alcohol en overgewicht) gaat, en dat combineert met relatief weinig armoede. Ook kennen de noordelijke provincies de minste luchtverontreiniging. Onderaan staat de provincie Flevoland. Dit komt vooral door de minst gunstige cijfers over zuigelingensterfte, onderwijsprestaties, tienermoederschappen en het aantal moorden per 100.000 inwoners in de provincie.

Nederland scoort als geheel natuurlijk erg goed. De slechtst scorende Nederlandse provincie zou dus toch hoog in de UNICEF-rapportage staan. Op sommige individuele probleemscores doen provincies niet onder voor die van lager geklasseerde landen in de UNICEF-rapportage. Het aantal moorden in 2009 was bijvoorbeeld in Flevoland 2,1 per 100.000 inwoners. Dat is vergelijkbaar met Finland, dat in de UNICEF-ranking op nummer 25 stond hierop. De kindersterfte in Drenthe is bijvoorbeeld vergelijkbaar met die in Belgie, nummer 19 op deze schaal.

Friese kinderen meest tevreden
Kinderen in Friesland zijn het meest tevreden met hun leven: 95,3% geeft hun leven een 6 of hoger, op de voet gevolgd door Overijssel (94,9%). Ook hier scoort Flevoland het laagst (90,2%), maar zou met dit cijfer evengoed bovenin de UNICEF lijst terechtkomen. 

Voor dit onderzoek maakte het Nederlands Jeugdinstituut gebruik van data vanuit landelijke registraties en het Health Behaviour in School Children onderzoek, dat in Nederland wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Naast de regionale uitsplitsing vindt u op de website ook veelgestelde vragen over de UNICEF-rapportage.

Provincie: