woensdag, 6. februari 2013 - 17:07 Update: 03-07-2014 1:02

Friesland voor plan om IJsselmeer niet te laten meestijgen met zeespiegel

Friesland voor plan om IJsselmeer niet te laten meestijgen met zeespiegel

Voor het IJsselmeergebied staan de partners in Fryslân achter het voorstel om niet mee te stijgen met de zeespiegel. De zeespiegel kan de komende 100 jaar 30 tot 85 cm stijgen.

De afvoer van overtollig IJsselmeerwater naar de Waddenzee vraagt dan wel om extra afvoercapaciteit bij de Afsluitdijk. Dit gebeurt door overtollig water weg te pompen. Deze denkrichting is afkomstig uit het Deltaprogramma IJsselmeergebied. [B]Extra peilopzet[/B] Voor de zoetwatervoorziening is Fryslân afhankelijk van het IJsselmeer. Ook in de toekomst moet Fryslân bij langere droogteperiodes voldoende zoet water uit het IJsselmeer kunnen halen. Daarom lijkt het extra ophogen van het IJsselmeerpeil met tien centimeter in het voorjaar een logische keuze. Dit houdt een extra voorraad zoet water vast voor eventuele droge periodes. Vervolgens wordt het peil In het najaar weer verlaagd naar het huidige winterpeil. De extra ophoging heeft nauwelijks consequenties voor functies zoals recreatie en toerisme, natuur en scheepvaart langs de IJsselmeerkust. Dit blijkt onder andere uit interviews met stakeholders. [B]Nieuwe investeringen[/B] Verder vinden de partners in Fryslân het van belang dat de veiligheid, ook bij een stijgende zeespiegel, niet achteruitgaat. Dit vraagt onder andere om nieuwe investeringen in dijkversterkingen en het aanvullen van zandvoorraden ten noorden van de Waddeneilanden. Deze verschillende kansrijke oplossingen zijn nu aan alle Friese overheden voorgelegd. De overheden kunnen hun mening geven over deze denkrichtingen. In 2014 zijn de verschillende adviezen over deze oplossingen aan de Tweede Kamer gereed. [b]Deltaprogramma[/b] Vanuit het Rijk wordt gewerkt aan een nationaal Deltaprogramma voor de toekomst. Dit programma zorgt ervoor dat Nederland beschermd blijft tegen hoog water en voldoende zoet water behoudt. Het Deltaprogramma is opgesplitst in meerdere deelprogramma’s waarvan zes voor Fryslân van belang zijn. Hierbij gaat het om Deltaprogramma Veiligheid, Deltaprogramma Kust, Deltaprogramma Wadden, Deltaprogramma IJsselmeergebied, Deltaprogramma Zoetwater en Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten zijn partners binnen de verschillende deelprogramma’s. Samen ontwikkelen ze kansrijke oplossingen voor de toekomst van onze provincie en voor Nederland.
Provincie: