vrijdag, 28. juni 2013 - 15:43 Update: 03-07-2014 0:55

Frits Bakker voorgedragen als voorzitter Raad voor de rechtspraak

Foto van Frits Bakker | Rechtspraak.nl
Foto: Rechtspraak.nl
Den Haag

Frits Bakker is door het kabinet voorgedragen bij de Koning als voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Bakker was sinds 1 april al waarnemend voorzitter. Per die datum liep de termijn van zijn voorganger Erik van den Emster af. Bakker is lid van de Raad sinds 1 juli 2012.

Bakker hield zich het afgelopen jaar voor een belangrijk deel bezig met het recent afgekondigde grootschalige vernieuwingsprogramma Kwaliteit en Innovatie. De kernwoorden van dit programma zijn digitalisering en eenvoudiger procedures. Recent informeerde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over het programma. De minister is verantwoordelijk voor wetgeving die procedures eenvoudiger maakt, de Rechtspraak richt zich op digitalisering en procesinnovatie. 

Doelstelling 
De belangrijkste doelstelling van Bakker voor de periode tot 1 juli 2018, als zijn termijn afloopt, ligt in het verlengde van zijn inspanningen in het afgelopen jaar. Bakker: "We zitten aan de vooravond van een grote moderniseringsslag. De kern van het vernieuwingsprogramma is voor mij dat rechtspraak eenvoudiger, begrijpelijker en sneller moet. Digitalisering is daarbij geen doel op zich, maar wel een belangrijk middel. De Rechtspraak moet klaar worden gemaakt voor de toekomst. Dat zie ik als mijn belangrijkste opdracht." 

Als tweede belangrijke doelstelling noemt Bakker "het duidelijk positioneren van de Rechtspraak als derde staatsmacht, naast de uitvoerende en wetgevende macht." 

President 
De 57-jarige Bakker startte in 1979 bij de rechtbank Breda als rechter in opleiding en bleef de rechtspraak, "een ongelofelijk belangrijk element van onze rechtsstaat", zijn hele loopbaan trouw. Voordat hij lid van de Raad werd, was Bakker 13 jaar president. De eerste 9 jaar van de toenmalige rechtbank Haarlem, de 4 jaar daarna van de rechtbank in Den Haag. 

Voltallig
De Raad voor de rechtspraak wordt gevormd door vier leden: twee rechterlijk leden en twee niet rechterlijk leden. Recent werd Kees Sterk benoemd als nieuw rechterlijk lid per 1 juli. Sterk is afkomstig van de Hoge Raad. Met het toetreden van Sterk is de Raad weer voltallig. De twee niet-rechterlijk leden zijn Simone Roos en Joop Pot. 

Taken 
De Raad voor de rechtspraak hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht. De Raad bevordert dat de gerechten hun werk - rechtspreken - goed kunnen doen. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, in het bijzonder bij de minister van Veiligheid en Justitie.