dinsdag, 15. januari 2013 - 15:58 Update: 03-07-2014 1:04

Gebouwschade Veendam onderzocht

In opdracht van de provincie Groningen, de gemeenten Veendam en Menterwolde, het waterschap Hunze en Aa’s en Nedmag Industries heeft ingenieursbureau Arcadis een omvangrijk onderzoek verricht naar de hoofdoorzaken van gebouwschade in het bodemdalingsgebied rondom de zoutwinning van Nedmag.

Arcadis heeft een tweetal hoofdoorzaken van de gebouwschades gevonden. Ten eerste stellen de onderzoekers dat de lokale opbouw van de bodem gemakkelijk tot schade aan gebouwen kan leiden. In het gebied komt op veel plaatsen restveen voor, een ondiep voorkomende dunne veenlaag, ook nabij en onder de gebouwen. De aanwezigheid van deze laag varieert sterk van plaats tot plaats. Een tweede hoofdoorzaak is het funderen, de leeftijd en de bouwkundige kwaliteit van de gebouwen. Veel van de betrokken gebouwen zijn relatief oud en hebben een historisch te verklaren overwegend matige bouwkundige constructie. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld de toepassing van verouderde bouwmethoden zoals gemetselde funderingen en het ontbreken van lateien boven gevelopeningen. Gemetselde funderingen zijn kwetsbaarder dan gestorte betonnen funderingen. Veroudering, maar ook verbouwingen kunnen hierdoor sneller tot spanningen en vervormingen van metselwerk leiden en daardoor schade veroorzaken. Deze twee hoofdoorzaken - al dan niet in combinatie met elkaar - leiden tot de gebouwschades, zo concludeert Arcadis. De geconstateerde hoofdoorzaken voor gebouwschade zijn overigens niet uniek voor dit gebied, vergelijkbare schade komt ook elders in Nederland voor.
Provincie: