woensdag, 3. juli 2013 - 9:24 Update: 03-07-2014 0:55

Gedwongen huizenverkopen fors gestegen

Foto van makelaar | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Uit woensdag gepubliceerde cijfers van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), die de Nationale Hypotheek Garantie verstrekt, blijkt dat het aantal gedwongen huizenverkopen in de eerste helft van dit jaar met bijna de helft is toegenomen.

De toename wordt vooral veroorzaakt door de dalende huizenprijzen, de werkloosheid en echtscheidingen. In de eerste 6 maanden van dit jaar moesten 2.284 woningeigenaren hun huis gedwongen verkopen tegen 1.547 vorig jaar.

Door de slechte situatie op de huizenmarkt moet de stichting naar verwachting vanaf de tweede helft van dit jaar gaan interen op het garantievermogen, de pot waaruit restschulden worden betaald bij gedwongen verkoop. Karel Schiffer, directeur van de stichting: 'De te verwachten afname van het garantievermogen is gelet op de forse prijsdaling van woningen logisch.' Volgens Schiffer worden steeds minder huizen, die gedwongen verkocht moeten worden, via een veiling van de hand gedaan. Een veiling levert namelijk een hoger verlies (ruim 20.000 euro) op dan een onderhandse verkoop via een makelaar.

Verder hebben in de eerste helft van 2013 in totaal 53.000 (2012: 60.000) huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met een Nationale Hypotheek Garantie. Dat is 12% minder dan in de eerste helft van 2012. De aankoop van een woning werd in de eerste helft van 2013 door 40.700 huishoudens gefinancierd met NHG. Dit betekent dat nog steeds ruim 80% van de kopers de aankoop van hun woning financiert met NHG. NHG is dus onverminderd populair bij kopers.

De daling van het aantal nieuwe garanties is, naast het afnemen van het aantal verkopen, ook het gevolg van de verlaging van de NHG-kostengrens per 1 juli 2012 van € 350.000 naar € 320.000. In het segment boven de reguliere NHG-kostengrens van € 265.000 zijn in de eerste helft van 2013 nog slechts 3.600 nieuwe garanties geteld. Dat is 40% minder dan in de eerste helft van 2012. Deze dalende trend zal zich met de verdere afbouw van de NHG-kostengrens uiteraard voortzetten.

Afname woningverbetering zet door
In de eerste helft van 2013 zijn in totaal 8.800 (2012: 11.700) nieuwe garanties verstrekt in verband met woningverbetering, waaronder het herstel van achterstalling onderhoud en het treffen van  energiebesparende voorzieningen. Dat is ten opzichte van de eerste helft van 2012 een verdere daling van 25%.

 

Categorie: