donderdag, 12. september 2013 - 22:58 Update: 03-07-2014 0:52

‘Geen kalfjes op 30 uur durend transport naar Turkije’

‘Geen kalfjes op 30 uur durend transport naar Turkije’
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het ministerie van Economische Zaken zal zich niet inzetten om de export van jonge kalveren naar Turkije mogelijk te maken.

Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in antwoord op Kamervragen van Marianne Thieme. De voorbereidingen van de diertransportsector om transport van kalfjes vanaf negen weken oud naar Turkije mogelijk te maken, moeten worden gestaakt. Lange afstandstransporten brengen ernstig dierenleed met zich mee. Vrachtwagens worden veelal voller geladen dan is toegestaan en veel dieren hebben tijdens de urenlange tocht geen water en voer tot hun beschikking. De dieren krijgen onvoldoende rust en worden ook bij extreme weersomstandigheden vervoerd. Bij het in- en uitladen en tijdens het transport lopen dieren vaak verwondingen op, zoals botbreuken en verwonde ledematen door beklemming bij het sluiten van laaddeuren. De Partij voor de Dieren vindt dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan lange afstandstransporten. De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij voorstander is van de Europese regelgeving die de transportduur beperkt tot acht uur en zich om die reden niet wil inzetten voor kalvertransporten naar Turkije. De PvdD wil de transportduur beperken tot twee uur. Marianne Thieme: “Gelukkig is een halt toegeroepen aan dit onzalige plan van de veehandelaren. Het moet afgelopen zijn met het gesleep met dieren. Het is onethisch om jonge kalveren 30 uur te vervoeren terwijl ze daartoe zichtbaar niet in staat zijn.”
Provincie: