woensdag, 4. december 2013 - 14:52 Update: 03-07-2014 0:47

Geen opzet gebleken bij verwerpen tapverslagen

Foto van telefoon | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Purmerend

Politie en Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland hebben de interne onderzoeken naar de gang van zaken rond verkeerd verwerkte tapgesprekken afgerond en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen opzet is gebleken. Dit meldt het OM woensdag.

Verdachte drugsdealer
Deze tapgesprekken vormen onderdeel van het dossier tegen een 47-jarige man uit Purmerend die verdacht wordt van drugsdealen. Volgens de rechtbank bevatten zes tapverslagen uit dit dossier onvolkomenheden. De rechtbank vroeg om opheldering over de oorzaak. Deze was ontoereikend waarop de rechtbank het OM op 20 maart 2013 niet-ontvankelijk verklaarde.

Uit intern onderzoek bij de politie is gebleken dat in vijf door de rechtbank uitgeluisterde gesprekken daadwerkelijk fouten zijn gemaakt. Een andere belangrijke conclusie is dat er geen aanleiding is om ervan uit te gaan dat dit moedwillig zou zijn gebeurd. 

Tapgesprekken 
In totaal zijn gedurende het onderzoek 655 telefoongesprekken getapt en uitgewerkt. Daarvan zijn 23 gesprekken door politie en OM aan het procesdossier toegevoegd. De rechtbank heeft op zitting negen tapgesprekken beluisterd en van vier daarvan geoordeeld dat deze niet in overeenstemming waren met wat er in het proces-verbaal is uitgewerkt. 

Daarnaast zou een gesprek onverstaanbaar zijn en van een zesde gesprek, dat niet in uitgewerkte vorm in het dossier zit maar welke louter was opgenomen in een lijst van getapte gesprekken, oordeelde de rechtbank dat dit onduidelijk geregistreerd was. 

Inhoud onderzoek 
In overleg met het OM is door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie eenheid Noord-Holland onderzoek ingesteld naar de gang van zaken in dit drugsonderzoek. Om precies te kunnen achterhalen wat er feitelijk is gebeurd, zijn alle 655 tapgesprekken in het onderzoek  opnieuw beluisterd en uitgewerkt. 

Dit is gedaan door medewerkers van de politie die niet eerder betrokken waren bij deze zaak. Daarnaast zijn de betrokken medewerkers in het onderzoek uitgebreid gehoord.

Conclusie VIK-onderzoek 
Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanleiding is om te denken aan opzet bij het verkeerd verwerken van de bewuste zes verslagen. 

Hoger beroep 
Het hoger beroep dat het OM Noord-Holland tegen het vonnis heeft ingesteld, wordt om twee redenen doorgezet. Hoofdofficier Bob Steensma: "Het OM wil volstrekt open zijn over wat er is gebeurd. Ik hecht er daarom zeer aan dat de kwestie van de tapverslagen en de bevindingen van de onderzoeken die politie en OM daarnaar hebben verricht in het openbaar aan een hogere rechter worden voorgelegd." 

De andere reden is dat het OM de niet-ontvankelijkheid verklaring een te zware sanctie vindt. Naast de verwerkte tapverslagen bevat het dossier volgens het OM meerdere bewijsmiddelen tegen de verdachte die het doorzetten van dit hoger beroep rechtvaardigen.