dinsdag, 19. november 2013 - 13:29 Update: 03-07-2014 0:48

GeenStijl moet schadevergoeding betalen aan Playboy

GeenStijl moet schadevergoeding betalen aan Playboy
Foto: Playboy
Amsterdam

GeenStijl heeft onrechtmatig gehandeld tegenover Playboy en Dekker door de hyperlinks op haar website te plaatsen. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. GeenStijl is veroordeeld tot vergoeding van de schade die Playboy en Dekker door dit handelen hebben geleden.

In oktober 2011 heeft Playboy een fotoreportage laten maken van Britt Dekker. Voordat deze foto’s in Playboy verschenen, heeft GeenStijl een linktip ontvangen van een onbekende. Die tip verwees naar een illegaal bestand met de foto’s van Dekker op de Australische website Filefactory. GeenStijl heeft op haar website een hyperlink naar Filefacory geplaatst waardoor het geenstijlpubliek kon kennis nemen van de foto’s. GeenStijl heeft niet gereageerd op sommaties van Playboy om de link naar Filefactory van haar website te verwijderen.

Zowel de rechtbank Amsterdam als in hoger beroep het gerechtshof zijn tot de conclusie gekomen dat dit in dit geval niet mocht. Anders dan de rechtbank heeft het hof niet aangenomen dat GeenStijl door deze link de foto’s zelf openbaar heeft gemaakt. Het plaatsen van de hyperlink levert daarom geen inbreuk op auteursrecht. Wel is het hof van oordeel dat GeenStijl onrechtmatig tegenover Playboy en Britt Dekker heeft gehandeld door het voor het geenstijlpubliek heel gemakkelijk te maken de foto’s te bekijken. Volgens het hof wist GeenStijl dat de foto’s illegaal op internet waren geplaatst.

Categorie:
Tag(s):