maandag, 29. april 2013 - 10:14 Update: 03-07-2014 0:58

Gemeente Almere zet jeugdboas in

foto van jeugd | fbf
Foto: fbf
Almere

Het college van BenW heeft ingestemd met de inzet van jeugdboa’s via het bedrijf G4S. De jeugdboa’s zijn een instrument voor de Jeugdinterventieteams (JIT’s) in de aanpak van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen en jeugdoverlast op bepaalde plekken.

De jeugdboa heeft de bevoegdheden van een buitengewoon opsporingsambtenaar en is specifiek opgeleid op het gebied van jeugd. De autoriteit die jeugdboa’s vanuit hun functie hebben is erg belangrijk. Ze bieden jongeren duidelijkheid over wat wel en niet mag en kunnen ongewenst gedrag sanctioneren. De jeugdboa’s worden geleverd door G4S, het bedrijf dat ook de boa’s levert voor Stadstoezicht. Hiermee blijft al het toezicht in één hand en voorkomen we dat de inwoners van Almere weer een nieuwe groep toezichthouders op straat tegenkomen.

De gemeente Ede heeft al een aantal jaren ervaring met jeugdboa’s en deze ervaringen zijn heel positief. Afhankelijk van de beëdiging van de boa’s is het de verwachting dat de jeugdboa’s medio mei gaan starten met hun werkzaamheden

Integraal Kindcentrum de Laren

Het college van B en W stelt de gemeenteraad maatregelen voor om het geplande voorzieningencentrum in de Laren te kunnen ontwikkelen als Integraal Kindcentrum. De gemeenteraad heeft op 18 februari 2010 een investeringsbudget voor realisatie van een voorzieningencentrum, met een basisschool en een buurtfunctie, in de Laren beschikbaar gesteld. Realisatie van dit voorzieningencentrum is belangrijk voor de leefbaarheid in de toekomstige wijk de Laren en ook voor bestaande wijken, met name de Wierden. Het college wil dit voorzieningencentrum ontwikkelen als integraal kindcentrum (IKC), en heeft aan de gemeenteraad een voorstel gedaan hoe dit gefinancierd kan worden binnen het vastgestelde budget. De exploitatie van het IKC (incl. de buurtfunctie) wordt dan door de ASG gedragen.

Een integraal Kindcentrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Op één plek en onder één leiding. De ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar kan zo in een soepele, doorgaande lijn verlopen.