woensdag, 13. februari 2013 - 18:19

Gemeente dekt kosten asbestsanering Stichting Marenland

Delfzijl

Het college van de gemeente Delfzijl stelt € 130.000,- beschikbaar aan de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland om de kosten te dekken voor de inmiddels afgeronde asbestsanering bij een aantal basisscholen in de gemeente Delfzijl.

Het ging hier om het treffen van spoedeisende voorzieningen. Na een asbestcontrole in december vorig jaar is op een aantal scholen asbestverontreiniging aangetroffen, veelal in de CV-ruimte. Er was geen direct risico voor aanwezigen in de scholen en er zijn direct maatregelen getroffen. Docenten, ouders en kinderen zijn gedurende het hele traject goed geïnformeerd door Stichting Marenland, in samenspraak met GGD Groningen.
Provincie:
Tag(s):