dinsdag, 29. januari 2013 - 10:31 Update: 03-07-2014 1:05

Gemeente Maastricht sluit wijkgebouw Karosseer om ontbreken vergunning

Gemeente Maastricht sluit wijkgebouw Karosseer om ontbreken vergunning
Foto: Archief FBF.nl

De Burgemeester van Maasticht heeft op grond van artikel 3 van de Drank-en Horecawet het wijkcentrum Karosseer gesloten.

Reden voor de sluiting is het ontbreken van de benodigde horecavergunning. In de afgelopen maanden heeft de gemeente Maastricht gesproken met bewoners in de hoop een oplossing te vinden. Dat heeft echter niet geleid tot een nieuwe exploitant die een vergunning zou kunnen aanvragen. [b]Ontbreken vergunning[/b] Na opheffing van voetbalvereniging FC Vinkenslag was het wijkcentrum in gebruik als ontmoetingsplek voor bewoners van de Karosseer. De benodigde vergunning daarvoor ontbrak echter. De gemeente heeft de bewoners de tijd gegeven om alsnog de papieren van de vergunningaanvraag in orde te krijgen. Dat is echter niet gelukt. De gemeente Maastricht heeft daarom besloten het gebouw te sluiten.
Provincie: