dinsdag, 8. januari 2013 - 14:33 Update: 03-07-2014 1:04

Gemiddeld 2 ton salaris voor 2651 mensen in (semi)publieke sector

Gemiddeld 2 ton salaris voor 2651 mensen in (semi)publieke sector
Foto: Archief FBF.nl

In 2011 waren er in de (semi)publieke sector 2.651 mensen die meer verdienden dan 193.000 euro. Boven die grens is openbaarmaking verplicht. Gemiddeld lag hun salaris op 218.783 euro. Dat blijkt uit een rapportage van minister Plasterk aan de Tweede Kamer.

Zij werken bij 493 verschillende organisaties. Het aantal mensen dat in 2011 boven de norm uitkwam is ten opzichte van 2010 gestegen, maar hun gemiddelde salaris is gedaald. In 198 gevallen kwam de overschrijding door een ontslagvergoeding. Vanaf 1 januari 2013 geldt de Wet Normering Topinkomens (WNT). Die verbiedt een salaris voor bestuurders in de (semi)publieke sector boven 130 procent van het ministerssalaris. De grens ligt op 228.599 euro (187.340 salaris, 8.069 onkostenvergoeding, 33.190 pensioenbijdrage werkgever). Een minister heeft nu 144.000 euro aan salaris. Voor medewerkers (niet-bestuurders) geldt onder de nieuwe wet geen verbod, maar wel de plicht tot openbaarmaking. Voor zittende bestuurders geldt overgangsrecht: zij houden maximaal vier jaar hun huidige salaris, en gaan daarna in drie jaar stapsgewijs omlaag naar de nieuwe norm.
Provincie: