woensdag, 13. november 2013 - 11:59 Update: 03-07-2014 0:49

Getuigenverhoor in zaak oud-topman van Justitie toegestaan

Archief EHF
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Archief EHF
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Utrecht

Stichting De Roestige Spijker mag getuigen horen in een civiele procedure tegen een oud-topambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland woensdag beslist. De stichting wil een documentaire, die is gemaakt door de Amerikaanse organisatie Rebecca Project for Human Rights, verder openbaar maken in Nederland. In de documentaire wordt de gepensioneerde ambtenaar ervan beschuldigd meerdere malen ontucht of seksueel misbruik te hebben gepleegd met minderjarige jongens. De oud-topambtenaar heeft al aan de stichting laten weten verdere openbaarmaking van de documentaire als onrechtmatig te beschouwen. De stichting wil daarom zijn juridische positie bepalen door getuigen te laten horen. De oud-ambtenaar vindt dat de stichting geen redelijk belang heeft bij het horen van getuigen. De documentaire is al op Youtube te zien en de stichting opereert volgens de ambtenaar vanuit een complottheorie die er enkel op gericht is om zijn persoonlijke integriteit aan te vallen. Een verzoek om getuigen te mogen horen wordt bijna altijd toegestaan door de rechter. De rechter stelde vast dat in dit geval het horen van getuigen tot gevolg zal hebben dat de persoonlijke integriteit van de oud-ambtenaar aan de orde wordt gesteld. Daartegenover staat het belang van de stichting om (meer) duidelijkheid te krijgen over de vraag of het (verder) openbaar maken van de documentaire onrechtmatig is. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat tussen beide belangen niet een zodanige onevenredigheid, dat het horen van de getuigen niet kan worden toegestaan. De Stichting wil de getuigen horen die in de documentaire aan het woord komen. Daarnaast wil de Stichting twee gevangenisdirecteuren en een oud-medewerkster van ambtenaar als getuige horen. Het is nog niet bekend wanneer de getuigen worden gehoord. Over de precieze gang van zaken wil de rechtbank op 17 december een regiezitting houden.

Provincie: