dinsdag, 27. augustus 2013 - 11:39 Update: 03-07-2014 0:53

Gevangenis wordt mogelijk budget bejaardenhuis

Foto van celdeur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van celdeur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Breda

Topondernemer Aad Ouborg wil een budget bejaardenhuis ontwikkelen in de voormalige Koepelgevangenis in Breda. Hij ziet een groeiend aantal senioren die moeilijk rond kunnen komen, waardoor een normaal bejaardenhuis voor hen niet meer betaalbaar is.

In het Budget Bejaardenhuis delen bewoners een kamer en wordt de zorg zoveel mogelijk geautomatiseerd. Daardoor kunnen senioren voor de helft van de prijs van een normaal bejaardenhuis gehuisvest worden. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste bewoners begin 2017 hun intrek nemen in Budget Bejaardenhuis de Koepel.

Nieuwe manier van bejaardenhuisvesting

Door slim gebruik te maken van de al aanwezige voorzieningen, kan de Koepelgevangenis gemakkelijk omgebouwd worden tot een bejaardenhuis voor 900 bejaarden. De cellen worden ingericht als simpele maar comfortabele kamers. In het Budget Bejaardenhuis delen senioren hun kamer met een medebewoner, tegen meerprijs is een privékamer echter ook mogelijk. Om personeelskosten tot een minimum te beperken wordt de zorg zoveel mogelijk geautomatiseerd door bijvoorbeeld zorgrobots in te zetten voor het uitdelen van medicijnen. Via een camerasysteem wordt er 24 uur per dag toezicht gehouden en kunnen familieleden in contact blijven met de bewoners.

Groeiende groep financieel zwakke senioren

Initiatiefnemer Aad Ouborg: “Ik zie een groeiende groep senioren die er financieel niet goed voor staan. Ze kunnen moeilijk rondkomen en hebben geen goed pensioen opgebouwd. Omdat ze financieel niet zelfstandig zijn komt de zorg steeds vaker, niet alleen fysiek, maar ook financieel op de schouders van de familie terecht. Niet iedereen wil óf kan dat. Voor deze mensen kunnen wij met het Budget Bejaardenhuis écht een oplossing bieden. In een gewoon bejaardenhuis is de vanafprijs €65,- per dag, wij verwachten dat dit bij ons voor €29,- per dag kan. Ik denk echt dat hier in de toekomst veel behoefte aan zal zijn. Bovendien kunnen we de gevangenissen die nu gesloten worden, zo een goede nieuwe functie geven.” Vanaf nu kunnen mensen zichzelf of hun ouders inschrijven op www.budgetbejaardenhuis.nl. Initiatiefnemer Aad Ouborg wil benadrukken dat het hier om een plan gaat. Pas bij voldoende interesse wordt het plan verder uitgewerkt en gedeeld met betrokken partijen zoals de Rijksgebouwendienst en de Gemeente Breda. Wanneer het Budget Bejaardenhuis een succes blijkt, wordt er gekeken naar mogelijkheden om de formule landelijk uit te rollen.