vrijdag, 13. september 2013 - 9:43 Update: 03-07-2014 0:52

Gezinnen met kinderen bij uitzondering in vreemdelingenbewaring

Foto van celdeur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van celdeur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Gezinnen met minderjarige kinderen worden bij uitzondering in vreemdelingenbewaring geplaatst.

Op dit moment mogen deze gezinnen nog maximaal twee weken in vreemdelingenbewaring, maar staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil dat ze alleen nog in bewaring kunnen komen als ze zich eerder aan het toezicht hebben onttrokken.

Als dit niet het geval is, komt een gezin terecht in een gezinslocatie. Ook op deze gezinslocaties staat terugkeer voorop. Zo krijgen bewoners meer activiteiten aangeboden die hierop gericht zijn.

Hiermee komt de staatssecretaris tegemoet aan de adviezen in het rapport ‘Verloren Tijd’ van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Het ACVZ-advies om het buitenschuldbeleid niet te verruimen, neemt Teeven ter harte, zo blijkt uit de visiebrief vreemdelingenbeleid waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd.