dinsdag, 1. oktober 2013 - 10:15 Update: 03-07-2014 0:51

GGD Kennemerland peilt gezondheid en leefstijl van jeugd

Foto van kluisjes op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Hoofddorp

GGD Kennemerland onderzoekt in het najaar van 2013 ruim 10.000 scholieren uit de regio Kennemerland. Net als in 2005 en 2009 beantwoorden leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs tijdens een lesuur op school via internet vragen over hun gezondheid, leefstijl, veiligheid en vrije tijd.

Net als in 2005 en 2009 beantwoorden leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs tijdens een lesuur op school via internet vragen over hun gezondheid, leefstijl, veiligheid en vrije tijd.

Het onderzoek

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de gezondheid en leefstijl van de jeugd. Dit is een wettelijke taak van de GGD. De digitale vragenlijst wordt afgenomen op school, dit levert een hoge respons op waardoor een betrouwbaar beeld van de gezondheid en leefstijl van leerlingen ontstaat.

GGD Kennemerland werkt bij dit onderzoek samen met de vier andere GGD’en in de provincie Noord-Holland. Een soortgelijk onderzoek is in 2005 en 2009 in Noord-Holland ook via scholen uitgevoerd.

De planning is dat de eerste regio- en gemeenteresultaten van het onderzoek in Kennemerland in het najaar van 2014 worden gepubliceerd.

Monitoring én voorlichting

Het unieke van dit project is dat er naast onderzoek ook voorlichting gegeven wordt aan de jongeren die de vragenlijst invullen. Het woord ‘Emovo’ is ontstaan als een afkorting van ‘Elektronische monitor en voorlichting’. Het geeft dus niet alleen de GGD’en, scholen en gemeenten inzicht in de gezondheid en leefstijl van jongeren, maar geeft ook gerichte adviezen aan de jongeren zelf.

Persoonlijk gezondheidsprofiel, voorlichting en advies

Na het invullen van de vragenlijst kunnen leerlingen op internet hun persoonlijke gezond­heids­profiel lezen met voorlichting en advies. Dit persoonlijke gezondheidsprofiel is alleen op te vragen door de leerling zelf. De voorlichting en het advies zijn toegesneden op de situatie van de leerling.

Wat levert het op?

Gemeente- en regioprofielen

Op basis van de gegevens van alle leerlingen die wonen in Kennemerland maakt de GGD een profiel per gemeente en voor de hele regio. De gemeenten kunnen de gegevens gebruiken voor hun lokaal jeugd- en jeugdgezondheidsbeleid.

Schoolprofielen

De afzonderlijke scholen ontvangen een rapportage over de gezondheid en leefstijl van hun leerlingen (op groepsniveau). De scholen kunnen hun eigen schoolprofiel gebruiken voor hun school(gezond­heids)­beleid. Hierbij kunnen zij ondersteuning krijgen van de GGD. Samen met school wordt gestreefd naar een meerjarig en structureel gezondheidsplan, waarin activiteiten voor de leerlingen zijn opgenomen.