maandag, 16. december 2013 - 17:23 Update: 03-07-2014 0:46

GGZ Oost Brabant schrapt 90 fulltime banen

Foto van zorg voor ouderen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Boekel

GGZ Oost Brabant gaat vanwege bezuinigingen 90 fulltime banen schrappen. Dit meldt GGZ Oost Brabant maandag.

‘Vanwege een terugloop van inkomsten, is het nodig om in 2014 te bezuinigen. Samenvattend komt dit neer op een bezuiniging van € 6,2 miljoen en een reductie van 90 fte op het totale personeelsbestand’, aldus GGZ.

De terugloop wordt vooral veroorzaakt door de invoering van de generalistische Basis GGZ en een strakker inkoopbeleid door zorgverzekeraars. Die bezuiniging komt bovenop de bewuste keuzes van twee jaar geleden in de meerjarenstrategie Bevlogen realiseren 2012-2015 om het rendement van de zorg te verbeteren.

Anticiperen en anders organiseren
‘Sindsdien zijn wij volop bezig vanuit eigen kracht te anticiperen op de veranderende zorgvraag door onze zorg anders, slimmer en nog meer in de wijk te organiseren,’ legt bestuurder Fred Pijls uit.

‘Voorbeelden hiervan zijn onder andere dat we afgelopen twee jaar in ons verzorgingsgebied versneld 11 multidisciplinaire teams voor volwassenen en jeugd in de wijk hebben gerealiseerd. Verder ligt onze beddenreductie op schema en realiseerden we in 2013 specialistische GGZ in netwerken rond de cliënt zoals de geheugenpoli met ziekenhuis Bernhoven, en poli's voor mensen met hersenletsel samen met revalidatiecentra Blixembosch en Tolbrug’, aldus Pijls.